28.9.2015 Missa Brevis v Novém Boru

Den české státnosti Václavky oslavily v divadle Kultura v Novém Boru. V první části programu si diváci poslechli díla: E. Grieg - Peer Gynt ( Morning Mood, In the Hall on the Mountain King), F. Kramář - Koncert pro dva klarinety, op.35 (Solo: Denisa Hrušková, Kateřina Škardová), A. Dvořák - Mazurek, op.49 (Solo: Milan Al-Ashhab). 

Po přestávce už patřilo divadlo překrásné mši Missa Brevis, jejímž autorem je Jiřího Pavlici. Společně s námi si zazpívali členové spřátelených sborů Babíny di Doksy a Českolipského pěveckého sboru. Sólisté: Michaela Vyhnánková (soprán), Vladimír Müller (baryton). Doprovodil nás orchestr složený z učitelů a žáků okolních ZUŠ, studentů konzervatoří a ze členů Rumburského komorního orchestru a Podkrkonošského symfonického orchestru. Vše pod vedením dirigenta (a našeho sbormistra) Václava Filipa. Velké díky patří také p. Denise Hruškové, sbormistrini Babín di Doksy, a p. Jaromíra Ehrenbergera, sbormistra Českolipského pěveckého sboru, kteří byli pro Václava velkou posilou. Celý koncert byl pro nás opravdu velkým zážitkem a doufáme, že budeme mít ještě někdy příležitost si tuto překrásnou skladbu znovu zazpívat.

 

 

E. Grieg - Peer Gynt ( Morning Mood, In the Hall on the Mountain King)
 
F. Kramář - Koncert pro dva klarinety, op.35
Solo: Denisa Hrušková, Kateřina Škardová
 
A. Dvořák - Mazurek, op.49
Solo: Milan Al-Ashhab
 
----------přestávka----------
 
J. Pavlica - Missa Brevis
Soprán: Michaela Vyhnánková
Baryton: Vladimír Müller 
 
Sbory: 
Pěvecký spolek Václavky (Sbormistr: Václav Filip)
Českolipský pěvecký sbor(Sbormistr: Jaromír Ehrenberger)
Babíny di Doksy (Sbormistr: Denisa Hrušková)
 
Orchestr: složený z učitelů a žáků okolních ZUŠ, studentů konzervatoří a ze členů Rumburského komorního orchestru a Podkrkonošského symfonického orchestru)
 
Dirigent: Václav Filip