18.4.2016 SLAVNOSTNÍ POSVĚCENÍ OPRAVENÉ SOCHY

Dne 18.4.2016 bude slavnostně posvěcena opravená socha Zbičovaného Krista v Markvaticích. Průvodní slovo při této příležitosti pronese starosta města p.Rýdl, kastelánka Zámku Lemberk p. Renata Černá a pan děkan P. Pavel Maria Mayer OP. Zazpívají Václavky.