05.10.2013 Zpívání k 40. výročí otevření základní školy v Jablonném v P.

Dne 5.října jsme se sešli v jídelně základní školy, abychom zazpívali celému učitelskému sboru a jeho hostům k výročí otevření školy.
Některé z nás si zavzpomínaly na "staré" časy v základní škole a popovídaly si i se svými třídní učiteli i ostatními vyučujícími.
Setkání bylo velice milé a příjemné.
Zazpívali jsme písně lidové, latinské a muzikálové. Jako přídavek jsme si zapěli "naši" oblíbenou -  Jede sedlák.

Sklidili jsme velikou pochvalu a někteří z nás si s učiteli povídali dlouho a dlouho.....