Posvěcení opravené sochy Zbičovaného Krista

 Dne 18.4.2016 byla slavnostně posvěcena opravená socha Zbičovaného Krista v Markvaticích. Průvodní slovo pronesl starosta města p.Rýdl, kastelánka Zámku Lemberk p. Renata Černá a pan děkan P. Pavel Maria Mayer OP. Václavky pak ke slavnostní atmosféře přispěly výběrem českých lidových písní.